Биография на Херман Холерит

Херман Холеритинженер, изобретател на компютри
Роден: 29.02.1860 г.
Място на раждане: Бъфало, Ню Йорк

Когато децата питат родителите си? Откъде идват компютрите ?? един отговор може да бъде: „От предприемаческата визия, която стои в основата на силата на американската икономика.“ Както всеки друг предприемач, Холерит вижда нужда и прави продукт, който да задоволи тази нужда, и по този начин създава един от първите компютри. Работейки по преброяването от 1880 г., Холерит видя множество хора, които се взираха в купчини статистически данни и си помислиха: „Трябва да има по -ефективен метод.“ Докато работи в Масачузетския технологичен институт и Патентното ведомство на САЩ (1884? 90), той разработва машина за табулиране на данни, кодирани върху перфокарти. Машината е била използвана при преброяването през 1890 г. и той стартира Tabulating Machine Company през 1896 г., за да работи върху нови и подобрени версии на машината, които в крайна сметка той продава на други страни за използване в техните таблици за преброяване. Той обединява компанията с други, за да стане Computing-Tabulating-Recording Company (1911), и променя името наМеждународна компания за бизнес машинипрез 1924 г.

Умира: 17.11.1929 г.