Кристина Росети: „Помислете за морските лилии“

„Помислете за лилиите на полето“

Цветя ни проповядват, ако ще чуем :?
Розата казва в росната сутрин:
Аз съм най-справедлив;
И все пак цялата ми милост се ражда
На трън.
Макът казва сред царевицата:
Нека се появи моята алена глава
И аз съм държан презрително;
И все пак лъже сок от фина добродетел
В чашата ми с любопитни багрила.
Лилиите казват: Ето как ние
Проповядвайте без думи за чистота.
Теменужките шепнат от сянката
Които са направили техните собствени листа:
Мъжете ароматизират нашия аромат във въздуха,
И все пак не обръщайте внимание
От скромни уроци, които бихме чели.
Но не само най-прекрасните цветя:
Най-обикновената трева
Покрай пътя, където минаваме,
Лишей и мъх и здрав плевел,
Кажете за Неговата любов, която изпраща росата,
Дъждът и слънцето също,
За подхранване на едно малко семе.
Кристина Росети: Символи Предани парчета - Pg1 Юли 2016: Първи слънчев полет около света , /rossetti/consider-the-lilies-of-the-field.html